Materiały edukacyjne

Senior Job Crafting - Manual dla Pracownika

Narzędzia dla pracowników przygotowujące do zmian w zakresie przekonań, relacji społecznych i organizacji pracy z pełnym wykorzystaniem własnego potencjału.

PLN0.00

Dostępna ilość: -

Narzędzie przeznaczone dla pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym (i nie tylko). Projekt opiera się na koncepcji job craftingu, czyli idei przekształcania pracy tak, by człowiek czuł się dobrze z tym co robi zawodowo, wykorzystywał swoje mocne strony, a wykonywane czynności były zgodne z jego systemem wartości. Job crafting polega na podnoszeniu dobrostanu psychicznego pracowników, a tym samym zwiększania zaangażowania w obowiązki zawodowe. Job crafting pomaga kształtować i redefiniować pracę tak, by pracownik czuł jej sens. Są to narzędzia zmiany środowiska tak, by zatrudniać oraz utrzymać zatrudnienie osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Część dla pracownika składa się z szeregu narzędzi pozwalających zmienić poszczególne elementy swojej pracy, np. postawy, relacje, zadania.

Job Crafting – sformułowanie często tłumaczone na polski jako „przekształcanie pracy” – polega na wprowadzaniu małych zmian do pracy, by ta bardziej pasowała do naszych preferencji, mocnych stron i wartości. Małe zmiany mogą dotyczyć zadań, relacji, czy tego, jak postrzegasz własną pracę. Przekształcając, nie zmieniasz zakresu Twoich
obowiązków, lecz to, w jaki sposób pracujesz, zyskując tym samym poczucie większego wpływu na Twoją pracę