FE program regionalny Flaga RP Logo woj Logo UE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ

(www.inspire-consulting.pl, https://sklep.inspire-consulting.pl/)

 

 1. Dla właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najważniejszej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniając wysoki poziom ochrony przetwarzania danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

I.    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Inspire Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Zbigniewa Herberta 2C/68, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000264762, NIP:7393583544 (zwany dalej: „Właścicielem”).

 

II.    CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane gromadzone za pośrednictwem sklepu internetowego https://inspire-consulting.pl/pl oraz https://sklep.inspire-consulting.pl/ . Spółka będzie przetwarzać w związku z przygotowaniem i realizacją umowy na sprzedaż szkoleń, warsztatów lub materiałów edukacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania Państwa zamówienia, ewentualnego kontaktu w sprawie zamówienia oraz w przypadku zakupu przez firmę - do wystawienia faktury.
 3. Dane będziemy przechowywać przez czas niezbędny do wykonania umowy sprzedaży oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub reklamacji oraz z uwzględnieniem przepisów podatkowych.
 4. W ramach czynności związanych z wystawieniem faktury lub innego dowodu księgowego, w tym w związku z rozliczaniem zawartych umów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe. Dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących prawa podatkowego.

 

III.    RODZAJ DANYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
  1. Wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego na stronie:
   1. Imię i Nazwisko
   2. Numer telefonu
   3. E-mail
  2. Zarejestrowania się do sklepu:
   1. Imię i Nazwisko
   2. Adres (Ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy, województwo, Państwo)
   3. Adres dostawy, jeżeli jest inny niż podany adres (Ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy, województwo, Państwo)
   4. Nazwa firmy
   5. NIP
   6. Adres e-mail
  3. Dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
   1. Imię i Nazwisko
   2. Adres (Ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy, województwo, Państwo)
   3. Nazwa firmy
   4. NIP
   5. Adres e-mail
 2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.
 3. Ponadto, administrator przetwarza również następujące dane:
  1. Płeć,
  2. Inne dane potrzebne do spełnienia warunku określonego w pkt. II.

 

IV.    PRAWA PRZYSŁYGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podania przyczyn. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 3. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyn, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonywane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisami i przetwarzanymi do tej pory, przed administratora, danymi osobowymi.
 5. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

 

V.    POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczenia zamówień lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora.
 2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

 

VI.    LINKI ZEWNĘTRZNE

Wszelkie linki internetowe, czyli adresy prowadzące do innych stron, podawane czy to w treści zawartych w serwisie materiałów, komentarzach czy na specjalnie do tego przeznaczonych do tego listach, podawane są w celach informacyjnych i w dobrej wierze. Nie odpowiadamy za ich zawartość (która mogła się wiele razy zmienić od momentu zamieszczenia linka), świadczone usługi, ani za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron, na które prowadzi link.

 

VII.    PLIKI COOKIES

 1. Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Należy pamiętać, że w przypadku ograniczenia przez użytkownika serwisu stosowania plików cookies może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

VIII.    POLITYKA PRYWATNOŚCI GOOGLE ANALYTICS

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.