Materiały edukacyjne

Senior Job Crafting - Manual dla Pracodawcy

Narzędzia dla firm pozwalające przeprowadzić proces zmian w organizacji tak by uczynić ją zdolną do mikromodyfikacji pracowniczych srebrnych roczników oraz narzędzia katalizowania zmian w przedsiębiorstwie.

PLN0.00

Dostępna ilość: -

Narzędzie przeznaczone dla przedsiębiorców oraz pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym (i nie tylko). Jego celem jest dostarczenie firmom narzędzi, które można wykorzystać w procesie przekształcania środowiska pracy tak, by osoby w wieku przed i emerytalnym podnosiły swoje zaangażowanie i poczucie sensu pracy. Projekt opiera się na koncepcji job craftingu, czyli idei przekształcania pracy tak, by człowiek czuł się dobrze z tym co robi zawodowo, wykorzystywał swoje mocne strony, a wykonywane czynności były zgodne z jego systemem wartości. Job crafting polega na podnoszeniu dobrostanu psychicznego pracowników, a tym samym zwiększania zaangażowania w obowiązki zawodowe. Job crafting pomaga kształtować i redefiniować pracę tak, by pracownik czuł jej sens. Marteriał zawiera m.in. narzędzia planowania zmian i wspierania pracowników w umiejętności samodzielnego dopasowywania pracy do swoich możliwości i preferencji. Są to narzędzia zmiany środowiska tak, by zatrudniać oraz utrzymać zatrudnienie osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.