Materiały edukacyjne

MANUAL 4.0 Metodologia organizacji szkoleń i doradztwa w dobie przemysłu 4.0

Manual to narzędzie, którego celem jest wsparcie przedsiębiorców w skutecznej organizacji działań́ rozwojowych związanych z najnowszymi technologiami teleinformatycznymi.

PLN0.00

Dostępna ilość: -

Manual 4.0 to narzędzie przeznaczone dla przedsiębiorców, jego celem jest optymalizacja procesów związanych z podnoszeniem kwalifikacji kadr, ze szczególnym naciskiem na obszary związane z nowymi technologiami, fabrykami przyszłości, przemysłem 4.0. Manual wprowadza na rynek szkoleń i doradztwa autorskie rozwiązanie Inspire Consulting – metodę Mental Sparing Partnerstwa (MSP), której celem jest wzmacnianie efektów uczenia się oraz skuteczne i trwałe wdrożenie nabytej wiedzy i umiejętności w codzienne działania. Metodologia MSP bazuje na koncepcji utrwalania rezultatów poprzez procesy grupowe, facylitację i informacje zwrotne gromadzone z wielu źródeł na raz. Implementacja w przedsiębiorstwie takich zagadnień jak: rozszerzona rzeczywistość, digital twins, Internet rzeczy, autonomiczne roboty, Big Data, automatyzacja i robotyzacja czy integracja systemów zawsze odbywa się poprzez i dzięki zasobom ludzkim. Manual 4.0 proponuje skuteczną konstrukcję procesu podnoszenia kwalifikacji i zaangażowania kadr, tak by przekształcanie w firmy przyszłości przebiegało możliwie optymalnie i z długotrwałą gwarancją rezultatów.